Logo
PROTESTAN KUR'AN
   “Anlaşılmamış bir kahramanın ölüsü yüreğinde
   ve hala bu ölüden bile korkarlar, diye bir teselli,
   ve koltuğunda Protestan bir Kur’an’la döndü memlekete
   Halep’ten” (Nazım Hikmet-Memleketimden İnsan Manzaraları)

   Nazım Hikmet’in bahsettiği gibi, nasıl dün Türkiye’ye koltuğunda Protestan bir Kur’an’la dönenler olmuşsa, yarın da F. GÜLEN, ABD’den “Kalvenist Müslüman”, ÖCALAN da çıkacak bir af ile kahraman olarak gelecektir.

   Katoliklerce “gizli-Yahudi” olarak tanımlanan Martin LUTHER, reform hareketiyle hem Katolik Kilisesi’ne ölümcül bir darbe vurmuş, hem de geliştirdiği dini doktrin için asıl kaynak olarak Tevrat'ı esas almıştır. Yahudilerin “seçilmiş halk” olduklarını kabul eden LUTHER'in Roma Katolikliğine getirdiği yıkıcı darbeye ilk olarak Yahudiler tarafından sahip çıkılmıştır. Bugün de aynı yol izlenerek F. GÜLEN cemaati üzerinden İslam Protestanlaştırılmak istenmektedir. Bugün, parayla tanışan ve lüks yaşama alışan dindarlar, hızla kapitalist sisteme katılmaya çabalıyor.

   Türkiye’de din adamları başta olmak üzere, siyasetçi ve yazarların İslamiyet’te Protestanlığı konuşacak cesaretleri yoktur. Ama eğer bu talep dışardan gelirse saydığımız kesimlerin hepsi üstüne atlar, yiğitçe konuşurlar. Onun için bu konu gündeme, merkezi Berlin’de bulunan Avrupa İstikrar İnisiyatifi’nin 19 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan, “Kayseri ve İslami Kalvinistler-Orta Anadolu’da Değişim ve Muhafazakarlık” raporu ile geldi.

   Hedef, güya radikalleşen İslam’ın Protestanlaşması ve bu yolla kontrol altına alınmasıdır. 16. yüzyılda Orta Çağ karanlığında kıvranan Avrupa’nın çıkış yolu olarak bulduğu Protestanlık, bu sefer de tüm ağırlığı ile İslam dini üzerindedir. Sapkın düşünce, din ve vicdan özgürlüğü örtüsünü İslam’ı başkalaştırma projesinin üstüne örtmeye kararlıdır.

   Amaçları ise insanların sosyal bilinçlenmesini de kontrol altında tutarak cemaatleşmesini sağlamaktır.